Slik henger du med på digitaliseringen

Kun 17 prosent av norske industribedrifter oppgir at de er avanserte brukere av digitalisert og automatisert produksjon. – De fleste har mye å vinne på å henge med på digitaliseringen, sier Kåre Kaasamoen i Hatteland Computer, som snakker av erfaring.

Kåre Kaasamoen, produktsjef i RamBase

Digitalisering og automatisering sies å være nøkkelen til et fremtidig norsk næringsliv. For små og mellomstore bedrifter kan diskusjonen virke høytflyvende, men det er faktisk de som har mest å vinne.

-Globaliseringen gjør at alt blir billigere og mer tilgjengelig. Skal du overleve med mindre marginer, bør mye gå av seg selv.

Alle prosessene må være effektive, og forretningen bør gå av seg selv. Det er mange som tenker at de må gjøre noe med systemene sine, men ikke vet hva eller hvordan, sier Kaasamoen.

Utviklingen går raskt og den er global. Det internasjonale analyseselskapet Gartner Group legger ingenting imellom.

”Ettersom digitalisering går fra å være en nyskapende trend til å bli kjernevirksomhet, må selskaper forstå og utforske plattformmulighetene i alle deler av forretningsstrategien. Å la være å gjøre det vil være å sette på spill selskapets mulighet til å levere tjeneste eller varer, kundenes verdsettelse av selskapet og muligheten til å holde på - eller tiltrekke seg talent”, heter det i Gartners siste CIO-rapport.

Også de norske arbeidslivsorganisasjonene understreker at vi ikke lenger har så god tid.

«I dag oppgir kun 17 prosent av norske industribedrifter at de er avanserte brukere av digitalisert og automatisert produksjon», skrev NHO og LO nylig i en felles uttalelse om behovet for kompetanseløft.

Digitalisering er et middel, ikke et mål

Digitaliseringen i Hatteland har pågått siden åttitallet. Forretningssystemet RamBase ble utviklet for å effektivisere driften i Hatteland Electronics. Uten å være helt i front er det lett å tenke at selskapet ikke ville overlevd.

- Ideen var jo egentlig vill. Selskapet kjøpte i Asia og solgte i USA, men vi holdt til i en trang vestlandsfjord i Norge. Ingenting ble kjøpt eller solgt i norske kroner, og ingen var på jobb i normal norsk arbeidstid. Både tid og penger måtte regnes om. En av de første digitaliseringsideene i Hatteland var automatisk omregner fra forskjellige valutaer, forteller Kaasamoen.

Den største feilen er å tro at digitalisering er noe du kan sette ut som et prosjekt, og så være ferdig, eller overlate til en litt perifer it-avdeling.

-Dette er forretningsutvikling. Digitalisering er et middel, ikke et mål. Internett er bare en infrastruktur som bygger verden sammen på en vanvittig billig måte, noe som gjør det enklere å knytte sammen forretninger på en kostnadseffektiv måte, sier han. Ledere må forstå hvordan denne infrastrukturen kan utnyttes for å maksimere egen virksomhet.

Hvis du ikke ser hvor du kan hente gevinsten av å digitalisere driften, så ville jeg ikke brydd meg. Men de fleste har ganske mye å vinne, fortsetter Kaasamoen.

Kontroll i alle ledd

Digitalisering handler om å skaffe seg smarte hjelpemidler i hverdagen. Et enkelt eksempel er når man sitter i Norge og bestiller en vare i nettbutikken som har adresse i et annet land. Nettbutikken sender ordren til et tredje land, der en robot henter og pakker varen fra et lager og sender den direkte til deg, uten at noen er nær den før du mottar den.

-Man skal ha full kontroll på både moms, toll, valuta og kvalitet og dokumentasjon i alle ledd, uten å bruke tid på verken på innkjøp eller utsendelse, sier Kaasamoen.

Kraftig marginpress

Han opplever at mange virksomheter har stadig mer pressede marginer på grunn av konkurranse fra lavkostland. Andre har produksjon i lavkostland som må følges opp for å møte kvalitetskravene i norsk industri.

- Gjennom våre systemer har de kvalitetskontroll i nåtid ned til hver minste sveiseoperasjon. Det er umulig med tradisjonelle forretningssystemer der man mottar en perm med dokumentasjon hver måned, forteller Kaasamoen.

Vi handler i en verden som er mer global. Mens man tradisjonelt kjøpte og solgte en vare, blir handel nå et nettverk av digitale transaksjoner.

 - Men selv om man bare driver en lokal pizzasjappe er det mye å vinne på å digitalisere prosessene, sier han.

Slik velger du system

Kåre Kaasamoen i Hatteland Computer har fem klare råd når man skal velge et ERP-system:

  1. Velg skybasert – her ligger muligheten for sanntidsinformasjon og jobbing i alle verdenshjørner mot samme system.
  2. Let etter bransjekunnskap – Det er viktig at systemleverandøren forstår hva som er viktig for deg.
  3. Velg et system som er åpent mot andre programmer slik at alle enheter kan snakke med systemet. På den måten kobles trucker, lastebiler og maskiner inn i systemet. Da vet du til enhver tid hvor de er, hva de driver med, og ikke minst om de trenger service eller har utfordringer.
  4. Har du informasjon som ikke tåler å komme på avveie? Velg en trygg løsning. Hvis det er viktig hvor serveren ligger og informasjonen lagres, kan serverlagring i Norge være løsningen.
  5. Velg en leverandør som oppgraderer løsningene fortløpende.