RamBase

Hatteland forbedrer din virksomhet via innovasjon.

Hatteland leverer innovasjon som gjør bedrifter mer effektive, pålitelige og sikre. Hatteland startet med salg av elektrokomponenter i 1971, og med suksessen kom utfordringene. For å løse disse utfordringene utviklet Hatteland sine egne løsninger og pålitelige forretningssystemer, som i dag er anerkjent og brukes av multinasjonale Fortune 500-selskaper.
RamBase er en komplett forretningsplattform basert på en integrert ERP-løsning i skyen. RamBase gir full kontroll ved å koble sammen hele verdikjeden i ett system som samhandler, effektiviserer og forenkler alle prosesser. Resultatet er pålitelig informasjon i sanntid og viser igjen på bunnlinjen. Everything Connects!

Et av de viktigste fortrinnene til RamBase er at systemet opprinnelig er bygget for å støtte den grunnleggende, dagligdagse vareflyten i en bedrift. RamBase er ikke et økonomisystem som har fått gradvis økende funksjonalitet. Det gjør at ansatte jobber svært tett på systemet i sitt daglige virke, samtidig som ledelsen har kontroll med driften med ekte sanntidsinformasjon

Vi supporterer dine forretningsområder:
•    Electronics & Electromechanical Manufacturing
•    Mechanical Manufacturing
•    Non-Food Wholesale

Mulighetsrommet i RamBase sin forretningsplattform

Hatteland’s RamBase er en skybasert forretnings-plattform som kan fungere som økosystem-motoren for en komplett digital virksomhet. La oss forklare hvorfor:
Hatteland har sitt eget EMP-sikret, underjordiske anlegg for optimal datasikkerhet - og alle våre kunder har et eget miljø for sine verdifulle forretningsdata.

RamBase blir solgt "som den er" med et sett av brede funksjonaliteter som støtter prosesser innen innkjøp, produksjon, salg / økonomi, logistikk og «intercompany»-handel. Du kan lese mer om hvilke prosesser RamBase støtter i "features".

Det som er spesielt med RamBase, og grunnen til at vi kaller det en forretnings-plattform, er at alle disse prosessene har API, noe som tillater/legger til rette for alle prosesser å kommunisere med andre, eksterne systemer.

Dette betyr at alle systemer, nettsider og maskiner som har en Internett-tilkobling kan være en del av ditt økosystem – og åpner opp for ubegrenset potensial til å utvide dine støttede forretningsprosesser. Dette er hva "Internet of Things" handler om, og det er derfor vi sier at alt henger sammen i RamBase; Everything Connects!